Een persoonlijke lening is een consumptief krediet met een vaste looptijd, maandtermijn en rente. Tussentijds opnemen van afgeloste bedragen is bij een persoonlijke lening – in tegenstelling tot bij het doorlopende krediet – niet mogelijk. Een persoonlijke lening is een leenvorm waarbij kredietverstrekker en kredietnemer bij het aangaan van de lening alles vooraf vastleggen: de hoogte van de lening, de hoogte van de te betalen rente (vast rentetarief), de aflossingen en de looptijd van de lening. Zowel bij een persoonlijke lening als een doorlopend krediet geldt een minimumbedrag van 2.500 euro en een maximum van 75.000 euro. Afhankelijk van het leenbedrag en de gewenste looptijd, kunt u kiezen uit drie verschillende leningen: Doorlopend krediet, Persoonlijke lening en Hybride krediet. Voor een lening betaalt u altijd rente, oftewel het percentage wat u moet betalen over het vastgestelde bedrag dat u wilt lenen.

notaris lenen

Sinds juni 2011 vallen deze leningen onder toezicht van de AFM 1. Voor diensten als het extra snel overmaken van de leensom en het afbetalen buiten de looptijd, gelden soms hoge kosten in verhouding tot de rente. Wilt u tijdens de looptijd van uw Persoonlijke Lening extra geld lenen? Hoeveel je mag lenen, hangt af van je leencapaciteit. Bekijk hier de beste persoonlijke leningen van vrijwel alle aanbieders.

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet mag u (de kredietnemer) van de kredietverstrekker geld opnemen, tot aan een vooraf vastgesteld maximaal bedrag (de kredietlimiet). Bij deze leenvorm draait het vooral om het gemak dat – indien nodig – extra geld achter de hand is. Over het algemeen is het mogelijk doorlopende kredieten tussen de 2.500,- en 75.000,- euro af te sluiten.

Wanneer u niet op voorhand weet hoeveel geld u zult nodig hebben, omdat u bijvoorbeeld uw huis wilt verbouwen, dan is het handig om een doorlopend krediet te nemen. Heb jij behoefte aan een krediet met een kredietlimiet waarbij jezelf bepaalt wanneer en hoeveel je opneemt, je de rente niet fiscaal wilt aftrekken i.v.m. woningverbetering en zelf wilt bepalen wanneer en hoeveel je extra wilt aflossen? Verder is kenmerkend voor een Doorlopend Krediet, en anders als bijvoorbeeld bij een Persoonlijke Lening of een Hypotheek , dat je tussentijds boetevrij mag aflossen c.q. extra mag betalen.

Als deze eigenschappen van het doorlopend krediet u aanspreken dan kunt u bij de kredietverstrekker informeren naar de rente die u moet betalen op het doorlopend krediet want deze is over het algemeen hoger dan de rente op een Persoonlijke Lening.

 

notariaat lenen

Hybride krediet

Het hybride krediet is een combinatie van een persoonlijke lening en een doorlopend krediet, en is speciaal ontwikkeld voor consumenten die hogere bedragen willen lenen van maximaal 150.000 euro. Als u bijvoorbeeld €10.000,- leent in de vorm van een doorlopend krediet met een maandtermijn van 2% van de limiet betaalt u per maand een vast bedrag van €200,- aan rente en aflossing. Een enkele bank biedt onder speciale voorwaarden de mogelijkheid voor een looptijd tot 180 maanden om een aldaar lopend rentekrediet (zonder aflossing) om te zetten naar een persoonlijke lening.

U sluit eenvoudig en veilig online bij ons een lening af. Of het nu gaat om een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of hybride krediet bij het Nederlands Krediet Collectief, specialist in online geld lenen, zit u goed. Misschien twijfelt u of u een persoonlijke lening wilt of toch een doorlopend krediet Als u zich dit afvraagt, dan kunt u best beste afvragen hoeveel u precies wilt lenen en waarvoor. De maandstatus van uw doorlopend krediet vermeldt de afgesproken kredietlimiet, de te betalen actuele maandtermijn, het geldende rentepercentage, de hoogte van uw saldo, hoeveel u nog kunt opnemen en mutaties van het krediet in de afgelopen maand.