Wie een erfenis krijgt, kan kiezen uit drie opties: de erfenis zuiver aanvaarden, verwerpen  of beneficiair aanvaarden. Let er verder op dat het zuiver aanvaarden van een erfenis soms automatisch gaat, bijvoorbeeld als u geld opneemt van de gezamenlijke rekening van de overledene of als u bepaalde bezittingen overneemt.

Erfenis zuiver aanvaarden

Als de erfgename een erfenis zuiver aanvaard,  erft hij zowel de bezittingen als de schulden. Indien erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan met het verzoek de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden Een onverwachte schuld is een schuld die een erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment van zuivere aanvaarding. In het geval van onverwachte schulden is het nu mogelijk om een zuivere aanvaarding om te zetten naar een beneficiaire aanvaarding. Zuivere aanvaarding kan leiden tot onbeperkte aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap Die aansprakelijkheid kan worden voorkomen door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Beneficiaire aanvaarding

Bij een beneficiaire aanvaarding (ook wel: aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving) bent u erfgenaam, maar kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op uw eigen vermogen voor schulden uit de erfenis. Indien gekozen wordt voor een beneficiaire aanvaarding van de erfenis betekent dit dat de erfgenaam gerechtigd is tot de nalatenschap mits deze positief is. Indien sprake is van meer schuld dan bezit is de erfgenaam hiervoor niet aansprakelijk en hoeft deze schuld ook niet via het privé vermogen te worden betaald, met andere woorden de erfgenaam is alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Een erfgenaam die nog geen keuze heeft uitgebracht en zich dus als ‘heer en meester’ over de nalatenschap gedraagt doordat hij spullen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op een andere manier onttrekt, wordt gezien als een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt. Wanneer je als erfgenaam een nalatenschap zuiver aanvaardt, dan ben je met je eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene. Van de keuze hangt intussen wel veel af: bij zuivere aanvaarding is de erfgenaam namelijk ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de erflater.

Erfenis verwerpen

Tot slot kan de erfgenaam er ook voor kiezen de erfenis te verwerpen. Hiermee wordt bedoeld dat de erfenis wordt geweigerd. Een erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis beneficiair aanvaarden en deze op een later moment weigeren, is vaak een verstandige beslissing.

De erfgenaam die de erfenis namens alle erfgenamen zuiver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt, vult het formulier Verklaring nalatenschap (meerderjarigen) in. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.vlaanderen.be/erfenis.