De gemeente waar u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan verwerkt de echtscheiding of beëindiging partnerschap in het register van de Burgerlijke Stand. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in. Zodra de procedure is afgerond stuurt uw advocaat de stukken naar de gemeente om de echtscheiding in te laten schrijven in het register van de burgerlijke stand.

notariaat echtscheiding

Verzoekschrift

Dan gaat de mediator de scheiding aanvragen Er wordt een verzoekschrift opgestuurd naar de rechtbank. De rechter beoordeelt die en binnen enkele weken wordt de echtscheidingsbeschikking ontvangen. De gemeente schrijft de beschikking /overeenkomst van de rechtbank/notaris in het register van de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd. Dan moet de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten.

Echtscheidingsbeschikking

Dan kan de echtscheidingsbeschikking drie maanden na de uitspraak van de rechter eenzijdig ingeschreven worden bij de gemeente. Na de beschikking van de rechtbank, volgt het tekenen van de akte van berusting en het inschrijven van uw echtscheiding in de Gemeentelijke Basisadministratie (in de registers van de burgerlijke stand). De echtscheiding moet binnen 6 maanden na de uitspraak worden doorgegeven aan de gemeente waar u trouwde of het geregistreerd partnerschap sloot.

Na de uitspraak verzoekt de advocaat – namens de voormalige echtelieden – schriftelijk de gemeente waar het huwelijk is voltrokken de echtscheiding aldaar in te schrijven in het huwelijksregister. Zoals de naam al aangeeft, kunnen de scheidende partners gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen via een gemeenschappelijk verzoekschrift. Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift van een advocaat aan de rechter en wordt alleen gehonoreerd wanneer de verbintenis ‘duurzaam is ontwricht’, als het onmogelijk is om het huwelijk voort te zetten door bemoeilijkte verhoudingen.

notariaat echtscheidingen

Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking

De advocaat regelt de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u trouwde. Als u wilt scheiden van uw partner dient er een verzoekschrift tot echtscheiding te worden ingediend bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank over de echtscheiding/ ontbinding partnerschap wordt naar de gemeente verzonden.

Een huwelijk eindigt officieel door inschrijving van de uitspraak van de rechter in de registers van de burgerlijke stand op verzoek van u en uw partner of van één van u. Na de uitspraak verzoekt de advocaat – namens de voormalige echtgenoten – schriftelijk de gemeente waar het huwelijk is voltrokken de echtscheiding aldaar in te schrijven in het huwelijksregister. Als u dan via uw advocaat bij de rechtbank het verzoekschrift indient kan de echtscheiding al binnen drie maanden geregeld zijn.

Definitieve uitspraak

Zodra de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent. Wanneer een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, hebben u en uw partner allebei een eigen advocaat nodig. Het kan ook voorkomen dat u een scheiding wilt aanvragen zonder dat er overeenstemming met uw partner bestaat; in dat geval dient u, met een advocaat, een ‘eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding’ in bij de rechtbank.